CharSet = 'UTF-8'; $mail->IsSMTP(); // SMTP-n keresztüli küldés $mail->Host = "localhost"; // SMTP szerverek $mail->From = "help@konyvtar-siofok.hu"; // Feladó e-mail címe $mail->FromName = "BRTK könyvtár - kapcsolatfelvétel"; // Feladó neve $mail->AddAddress("help@konyvtar-siofok.hu"); // Címzett és neve $mail->WordWrap = 50; // Sortörés állítása $mail->IsHTML(true); // Küldés HTML-ként $mail->Subject = "Kapcsolatfelvétel a weboldalról"; // A levél tárgya $mail->Body = "Új üzenet érkezett a weboldalról!

Üzenet feladója:

" . $_POST["name"] . " (".$_POST["mail"] . ")

Üzenet tárgya:
".$_POST["subject"] ."

Üzenet:

". nl2br($_POST["message"]) . "

"; if (!$mail->Send()) { echo "Az üzenet nem került elküldésre. Próbálja meg később."; // echo "mail.log: " . $mail->ErrorInfo . "
"; exit; } //email vége //email vége echo "

Sikeres levélküldés!

"; die(); } ?> Az alábbi űrlap segítségével küldhető számunkra üzenet.